Logo: Żółty Tydzień

WZW typu B w liczbach

Żółty Tydzień WZW typu B w liczbach

257 000 000

ludzi na świecie jest przewlekle zakażonych
wirusem zapalenia wątroby typu B.1
To ok. 7 x więcej niż wynosi ludność Polski.2

Zaszczep się

WZW typu B w liczbach

Żółty Tydzień WZW typu B w liczbach

Ponad
1 000 000 000

dawek szczepionek przeciwko WZW typu B
zostało podanych pacjentom na świecie od 1982 roku,
czyli od zarejestrowania pierwszej rekombinowanej szczepionki.1

Zaszczep się

WZW typu B w liczbach

Żółty Tydzień WZW typu B w liczbach

887 000

osób na świecie zmarło w 2015 r. z powodu
przewlekłego WZW typu B.1

Zaszczep się

WZW typu B jest

Żółty Tydzień WZW typu B w liczbach

do 100

razy bardziej zakaźny niż wirus HIV.3

Zaszczep się

Drogi zakażenia

Droga szerzenia:
poprzez naruszenie ciągłości tkanek i kontakt z zakażoną krwią lub wydzielinami i wydalinami osoby zakażonej HBV4,5,*

Żółty Tydzień Drogi zakażenia

krew oraz ine płyny ustrojowe
(również kontakty seksualne)

Żółty Tydzień Drogi zakażenia

zabiegi kosmetyczne
oraz studia tatuażu

Żółty Tydzień Drogi zakażenia

pobyt
w szpitalu

Żółty Tydzień Drogi zakażenia

niewielkie,
krwawiące skaleczenia

Żółty Tydzień Drogi zakażenia

od zakażonej matki
(np. podczas porodu)

Żółty Tydzień Drogi zakażenia

zabiegi
stomatologiczne

Żółty Tydzień 1 kropla krwi może prowadzi do zakażenia

1 kropla zakażonej krwi
może doprowadzić do zakażenia
wirusem
zapalenia wątroby typu B4

Kto powinien się zaszczepić?

Żółty Tydzień Kto powinien się zaszczepić

Przeciwko WZW typu B powinny zaszczepić się wszystkie osoby wcześniej nieszczepione.6

Żółty Tydzień Kto powinien się zaszczepić

W całej Polsce obowiązkowe szczepienia przeciwko WZW typu B u noworodków i niemowląt zostały wprowadzone w 1996 r.7,8

Żółty Tydzień Kto powinien się zaszczepić

Dodatkowo w latach 2000-2011 szczepiono populację urodzonych miedzy 1986 a 1995 rokiem.8,9

Zapytaj lekarza o możliwości
profilaktyki WZW typu B

Ikonka: Referencje Ikonka: informacje

Regulamin

Jak większość firm, GlaxoSmithKline wykorzystuje pliki cookies, aby pozyskiwać informacje pozwalające między innymi na usprawnienie Stron Internetowych GlaxoSmithKline.

Pliki cookie, złożone z ciągu liter i znaków, są umieszczane w Twoim komputerze przez serwery stron internetowych. Pozwalają one właścicielowi witryny, którą odwiedzasz, odróżnić Ciebie od innych użytkowników strony. Cookie nie mogą być wykorzystane przez GlaxoSmithKline do uruchomienia jakiegokolwiek kodu na Twoim komputerze, a co za tym idzie, nie mogą służyć do uruchomienia na nim wirusów i innego złośliwego oprogramowania. Nie mogą również posłużyć do przeglądania zawartości Twojego komputera.

Dane zbierane i generowane przez pliki cookie (p_auth) na Stronach Internetowych GlaxoSmithKline mogą służyć różnym celom, w tym poniższym:

 • Konieczność: Umożliwienie Ci dostępu do niektórych części serwisu, na przykład zabezpieczonych systemem logowania
 • Wydajność i optymalizacja: Odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a co za tym idzie, pomagających ją usprawniać
 • Funkcjonalne: Zapamiętywanie wybranych przez Ciebie opcji, takich jak na przykład wybrany język strony, wpisane Imię etc.
 • Targetowanie treści informacyjnych i edukacyjnych: potencjalnego, automatycznego dostosowania zawartości prezentowanych serwisów do Twoich potrzeb

GlaxoSmithKline nie udostępnia powierzchni reklamowej na swoich serwisach podmiotom trzecim, lecz nie mamy kontroli nad reklamodawcami, którym usługodawcy internetowi umożliwili umieszczanie reklam w trakcie przeglądania przez Ciebie internetu.

Istnieje prawny obowiązek uzyskania Twojej zgody na używanie wszystkich rodzajów plików cookie, z wyjątkiem plików cookie należących do kategorii „Konieczność”. Zgodę tą możesz wyrazić poprzez ustawienia Twojej przeglądarki internetowej.

Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu plikami cookie, w tym jak dostosować lub zmieniać ustawienia Twojej przeglądarki w celu zablokowania plików cookie lub informowania o ich wysyłaniu, skorzystaj z funkcji Pomoc w Twojej przeglądarce lub odwiedź stronę www.aboutcookies.org, na której znajdziesz informacje na temat zarządzania plikami cookie w różnych przeglądarkach.

Pamiętaj jednak, że całkowite wyłączenie obsługi plików cookie może spowodować obniżenie funkcjonalności Serwisu, na przykład, możesz nie mieć dostępu do wszystkich obszarów serwisu bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania.

PL/PR/0006/14

Polityka prywatności

GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa będąca administratorem danych osobowych („GSK”) działa z poszanowaniem prywatności osób odwiedzających jej strony internetowe i podejmuje się ochrony ich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady zbierania, transferu, przetwarzania, wykorzystania oraz praktyki w zakresie zabezpieczeń związanych z serwisem www.zoltytydzien.pl.

Wiążący Charakter

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy jego użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności.

Opis informacji jakie GSK może zbierać oraz tego w jaki sposób informacje są wykorzystywane:

Informacje, jakie możemy zbierać od użytkowników Serwisu

GSK może bezpośrednio zbierać dane osobowe użytkowników (w szczególności imię, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) tylko na konkretne żądanie lub/oraz gdy w sposób dobrowolny użytkownik poda GSK te dane za pośrednictwem Serwisu. Podane dane GSK może wykorzystywać w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkownika, rozwijania poziomu świadczonej usługi lub treści Serwisu, dostarczania użytkownikowi wskazówek, użytecznych informacji, wiadomości o produktach i usługach GSK, w tym nowościach, w zakresie w jakim użytkownik wyrazi dobrowolną zgodę na powyższe.

W przypadku treści adresowanych do fachowych pracowników służby zdrowia, GSK może również poprosić użytkownika o podanie właściwego identyfikatora Prawa Wykonywania Zawodu, aby za pomocą usługi dostarczanej przez Active Pharma Sp. z o.o. (www.activepharma.pl/oferta/komponenty/net-doctor) dokonać weryfikacji uprawnienia użytkownika do uzyskania żądanej treści, która zgodnie z przepisami prawa dedykowana jest wyłącznie fachowym pracownikom ochrony zdrowia.

Serwis nie jest dedykowany ani skierowany do osób poniżej 18. roku życia.

Dostęp

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do odnoszących się do niego danych osobowych, prawo żądania poprawiania danych, jak również uprawnienie do odwołania udzielonej dobrowolnie zgody na przetwarzanie danych osobowych na przyszłość, co może wiązać się z utratą możliwości korzystania z zamówionej funkcjonalności Serwisu, dla której zapewnienia niezbędne było podanie danych osobowych. Powyższe uprawnienia użytkownik może zrealizować samodzielnie, logując się do swojego profilu użytkownika.

Jak chronimy Twoje dane osobowe

GSK podejmuje uzasadnione i rozsądne środki celem zapewnienia należytego bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. GSK wykorzystuje szereg technologii bezpieczeństwa i procedur celem ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem bądź ujawnieniem. W szczególności wykorzystywane jest:

 • kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem;
 • kodowanie bazy danych osobowych;
 • zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

GSK nie sprzeda ani nie udostępni danych osobowych użytkownika osobom trzecim. GSK może jednak powierzyć przetwarzanie danych osobowych usługodawcom, z których GSK korzysta w związku z realizacją Serwisu. Takie podmioty mogą w celu wykonania usługi na rzecz GSK uzyskiwać dostęp do danych osobowych użytkowników, jednak GSK zapewnia że takie podmioty zostaną zobowiązane do zachowania takich samych standardów ochrony danych i nie będą uprawnione do wykorzystania danych osobowych dla własnych celów, w tym celów marketingowych.

Dodatkowo, w związku z prawnymi zobowiązaniami podmiotów z grupy GlaxoSmithKline w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych, podane przez użytkownika dane osobowe mogą zostać przekazane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w powyższym zakresie odbiorcom danych, w tym właściwym organom regulacyjnym oraz podmiotom odpowiedzialnym.

Dane nie będące danymi osobowymi

Wykorzystanie adresów IP

Adres IP („Internet Protocol”) to zestaw cyfr, który jest w sposób automatyczny przypisywany do Twojego komputera, kiedy logujesz się do Twojego dostawcy usługi Internetu lub lokalnej sieci (LAN) działającej w Twojej organizacji lub sieci szerokopasmowej (WAN). Serwery sieciowe automatycznie identyfikują twój komputer po adresie IP przypisanym do Ciebie podczas sesji online.

GSK lub podmioty trzecie działające na zlecenie GSK mogą wykorzystywać adresy IP w celach związanych z administrowaniem systemem lub nadzorem nad korzystaniem z Serwisu. Adresy IP użytkowników nie będą wiązane z danymi umożliwiającymi identyfikację użytkownika. Oznacza to, że odnotowywane będą unikalne dane użytkownika, ale sam użytkownik pozostanie anonimowy.

Dane są przetrzymywane przez okres 12 miesięcy, a następnie archiwizowane.

Cookies

W ramach Serwisu GSK wykorzystuje Cookies w celu analizowania jego działania oraz dla zwiększania satysfakcji czerpanej przez użytkowników z korzystania z Serwisu. Cookies to niewielkie pliki, składające się z ciągów liter lub cyfr, umieszczane na Twoim komputerze przez serwery stron internetowych. Aby dowiedzieć się więcej o cookies is sposobie wykorzystywania ich przez GSK, proszę zapoznaj się z Polityką Cookies.

Linki do innych stron www

Niniejszy Serwis może, jako udogodnienie dla użytkowników, zawierać linki do innych stron internetowych GSK lub osób trzecich. Niniejsza Polityka Prywatności nie stosuje się do takich innych stron www. Zamieszczenie w Serwisie przez GSK linku do strony www nie oznacza, że GSK w sposób wiążący zweryfikowało dostępność, treść lub politykę prywatności podmiotu prowadzącego taką stronę www.

W każdym przypadku zapoznaj się z polityką prywatności na stronie www do której prowadzi link, zanim udostępnisz na niej jakiekolwiek Twoje dane osobowe.

PL/PR/0005/14

Polityka Cookies

Jak większość firm, GlaxoSmithKline wykorzystuje pliki cookies, aby pozyskiwać informacje pozwalające między innymi na usprawnienie Stron Internetowych GlaxoSmithKline.

Pliki cookie, złożone z ciągu liter i znaków, są umieszczane w Twoim komputerze przez serwery stron internetowych. Pozwalają one właścicielowi witryny, którą odwiedzasz, odróżnić Ciebie od innych użytkowników strony. Cookie nie mogą być wykorzystane przez GlaxoSmithKline do uruchomienia jakiegokolwiek kodu na Twoim komputerze, a co za tym idzie, nie mogą służyć do uruchomienia na nim wirusów i innego złośliwego oprogramowania. Nie mogą również posłużyć do przeglądania zawartości Twojego komputera.

Dane zbierane i generowane przez pliki cookie (p_auth) na Stronach Internetowych GlaxoSmithKline mogą służyć różnym celom, w tym poniższym:

 • Konieczność: Umożliwienie Ci dostępu do niektórych części serwisu, na przykład zabezpieczonych systemem logowania
 • Wydajność i optymalizacja: Odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a co za tym idzie, pomagających ją usprawniać
 • Funkcjonalne: Zapamiętywanie wybranych przez Ciebie opcji, takich jak na przykład wybrany język strony, wpisane Imię etc.
 • Targetowanie treści informacyjnych i edukacyjnych: potencjalnego, automatycznego dostosowania zawartości prezentowanych serwisów do Twoich potrzeb

GlaxoSmithKline nie udostępnia powierzchni reklamowej na swoich serwisach podmiotom trzecim, lecz nie mamy kontroli nad reklamodawcami, którym usługodawcy internetowi umożliwili umieszczanie reklam w trakcie przeglądania przez Ciebie internetu.

Istnieje prawny obowiązek uzyskania Twojej zgody na używanie wszystkich rodzajów plików cookie, z wyjątkiem plików cookie należących do kategorii „Konieczność”. Zgodę tą możesz wyrazić poprzez ustawienia Twojej przeglądarki internetowej.

Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu plikami cookie, w tym jak dostosować lub zmieniać ustawienia Twojej przeglądarki w celu zablokowania plików cookie lub informowania o ich wysyłaniu, skorzystaj z funkcji Pomoc w Twojej przeglądarce lub odwiedź stronę www.aboutcookies.org, na której znajdziesz informacje na temat zarządzania plikami cookie w różnych przeglądarkach.

Pamiętaj jednak, że całkowite wyłączenie obsługi plików cookie może spowodować obniżenie funkcjonalności Serwisu, na przykład, możesz nie mieć dostępu do wszystkich obszarów serwisu bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania.

PL/PR/0006/14

Treści zamieszczone na stronie internetowej www.zoltytydzien.pl mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako forma konsultacji medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza,
do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanego leczenia.

Referencje:

 1. WHO Hepatitis B Fact Sheets http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b [dostęp: wrzesień 2018]
 2. Sytuacja demograficzna Polski do 2017 roku. Urodzenia i dzietność http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-polski-do-2017-roku-urodzenia-i-dzietnosc,33,1.html [dostęp: wrzesień 2018]
 3. WHO, Hepatitis B Q and A [http://www.who.int/features/qa/11/en/, dostęp10.10.2018]
 4. W. Magdzik, Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profi laktyka.alfa-medica press 2007; str. 325-341.
 5. A. Spira, A review of combined Hepatitis A and hepatitis B vaccination for
 6. Program Szczepień Ochronnych na rok 2018. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2017, https://gis.gov.pl/images/pso_2018_r_.pdf ostatni dostęp: wrzesień 2018.
 7. W. Magdzik, M. Pokorska-Lis, Zapewnienie wysokiej skuteczności szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzw B) przy ograniczeniu traumatyzowania niemowląt, niepożądanych odczynów poszczepiennych i innych ujemnych skutków szczepień, Zakażenia Reprint 5/2008.
 8. Kuchar E.; Po jakim czasie od rozpoczęcia szczepienia przeciwko WZW typu B można wykonać planowy za­bieg chirurgiczny? Medycyna Praktyczna 2018, https://www.mp.pl/szczepienia/ekspert wzw_typu_b_ekspert/166364,planowy-zabieg-chirurgiczny-po-szczepieniu-wzw-typu-b ostatni dostęp: wrzesień 2018.
 9. Program Szcze­pień Ochronnych na rok 2011. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 października 2010, http://www.ogolnopolskidzienszczepien.pl/og%F3lnopolski%20dzie%F1%20szczepie%F1/Program%20Szczepien%20Ochronnych%202011.pdf; dostęp 30.09.2018 r.

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych. Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowani bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu http://www.urpl.gov.pl/ lub Podmiotu Odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy.

GSK Commercial Sp. Z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel. 22 576 90 00, fax: 22 576 90 01, pl.gsk.com